Om Initiativet Hållbara Hav och arbetet för ett friskare Östersjön

En utgångspunkt för Initiativet Hållbara Hav är att samla intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och intresseorganisationer. Men för att göra skillnad måste vi också nå ut till allmänheten. Målet är att sätta ytterligare press på beslutsfattare, men också att påvisa vad varje enskild individ kan göra. Genom kunskap kommer engagemang och möjlighet att påverka och att göra egna aktiva val.

Vision

En frisk och levande Östersjö och en hållbar tillväxt i regionen

Vårt arbete

Initiativet hållbara Hav ska vara den samlande kraften för de viktigaste intressenterna som arbetar för Östersjön

Vi gör det genom att:

 • Föra ut kunskapen om tillståndet i Östersjön
 • Informera om vad myndigheter och organisationer gör
 • Visa på vad som måste göras
 • Visa på vad du som individ kan göra
 • Belysa vad vi riskerar om inget görs

Målgrupp

Ca 85 miljoner människor bor idag inom avrinningsområdet runt Östersjön

Vi arbetar med riktade aktiviteter mot främst:

 • Unga vuxna (18-25 år)
 • Barnfamiljer och skolungdom
 • Politiker och beslutsfattare

Så här verkar vi

 • Nätverket av forskare, företag, organisationer och beslutsfattare
 • Fartyget Tre Kronor af Stockholm
 • Miljöutställningen "Östersjön - vem bryr sig..."
 • Mötesplatsen Kolskjulet på Kastellholmen
 • Vårt årligen återkommande, och av SVT direktsända, Hållbara Hav-seminarie i närvaro av HKH Kronprinsessan Victoria
 • Almedalen
 • Miljötorget på Allt för Sjön
 • Hamnarna runt Östersjön