Aktiviteter

Stadsbesök med Tre Kronor af Stockholm och Initiativet Hållbara Hav

Varje år besöker Initiativet Hållbara Hav och briggen Tre Kronor af Stockholm cirka 20 städer runt Östersjön. En stor satsning på samarbete med kommunledningen i olika hamnstäder ger synlighet, aktiviteter och närvaro. Miljöutställningen ”Etta med kök” visas på kaj och seminarier med lokal anknytning arrangeras ombord på briggen Tre Kronor af Stockholm. Ett sätt att öka människors engagemang för Östersjön är också de publika seglingar som anordnas under besöken.

/bild1.jpg

Almedalen

Initiativet Hållbara Hav har etablerat fartyget Tre Kronor af Stockkholm som en central mötesplats för Östersjöfrågor längst in i Visby hamn. Varje år genomförs ett stort antal möten, seminarier och andra aktiviteter där frågor som rör Östersjöns framtid behandlas.
Läs mer

Årligt Hållbara Havseminarium

Initiativet Hållbara Hav driver sedan 2011 ett årligt seminarium om Östersjön där forskare, politiker, näringsliv och organisationer möts för erfarenhetsutbyte och för att sammanfatta läget för Östersjön inom olika områden.
Föredragen och intervjuer med deltagarna finns att se här.

Båtmässan Allt för Sjön

Tillsammans med Allt för Sjön arbetar vi för att öka fokus på miljöfrågan bland utställare och besökare. Via vår utställning, föredrag och intervjuer med utställare lyfter vi frammiljöfrågan och visar på vilka lösningar som finns på olika problem.
Intervjuer och föredrag från årets båtmässa hittar du här.

Miljöutställning

Initiativet Hållbara Hav har skapat en mobil utställning som används separat eller tillsammans med fartyget. Utställningen vänder sig till skolungdomar och allmänhet och ger konkreta tips och råd om vad vi som privatpersoner kan göra för att skydda både oss själva och Östersjön från påverkan av läkemedel, kemikalier och plaster.
Läs mer om våra utställningar här

Digital utställning

Den digitala utställningen "Östersjön - vem bryr sig...." om miljögifter i vår vardag som påverkar Östersjön finns översatt till 7 Östersjöspråk samt engelska. Läs mer: http://vembryrsig.hallbarahav.nu

Hållbara Havs miljöbilaga i Dagens Nyheter

Initiativet Hållbara Hav producerar en särskild miljöbilaga om Östersjön. Bilagan distribuerars i Dagens Nyheter och når 400 000 läsare. Ladda ner bilagan här.

Briggen Tre Kronor af Stockholm i forskningens tjänst

Briggen Tre Kronor och dess besättning samlar vattenprover under seglingar runt om i Östersjön i syfte att söka rester av läkemedel. Läs mer

Seglingar

Under hela sommaren erbjuder Tre Kronor af Stockholm möjlighet att segla och uppleva tjusningen med Östersjön på nära håll. Att få människor att uppskatta Östersjön och förstå vikten av att rädda detta unika hav är en central del i vårt arbete.
Just nu pågår planeringsarbetet inför säsongen 2016. Redan inplanerade seglingar hittar du här