Verksamheten i Initiativet Hållbara Hav har övergått till
Stiftelsen Hållbara Hav.

Klicka här så kommer du vidare till Stiftelsens hemsida.